Basisuitleg over het leven

De meest essentiële kennis over God en het leven zoals uitgelegd door enkele immens hoogontwikkelde wezens waaronder God zelf samengevat
door Johannes P. de Jong
 
Toelichting en inhoud website

Link naar de gratis downloads


De inhoud van deze website is volledig gebaseerd op informatie verstrekt door geestelijke leraren verblijvend in andere dimensies van bestaan, en daar niet onderhevig aan de grote beperkingen die horen bij het mens-zijn en God zelf is één van die geestelijke leraren. God heeft in de jaren 1993-2003 vele gesprekken gevoerd met medium Neale Donald Walsch en God hoopt met zijn uitleg aan alle mensen op Aarde vele misverstanden die er bestaan over hem en het leven de wereld uit te helpen. God heeft o.a. uitgelegd wat de bedoeling is van het leven, hoe gebeurtenissen in je leven verschijnen en wat zijn rol is daarin, waarom hij zijn systeem van polariteit moest scheppen, en waarom hij het systeem van tijd en geen-tijd heeft geschapen, en wat het onderscheid is tussen het God-zijn (kent geen proces) en de herschepping van het God-zijn via de weg van het ervaren (kent wel een proces).

God is een zijn-staat, en een zijn-staat is een staat van bestaan die geen proces kent want alleen iets dat gebeurt kent een proces. God heeft in één oogwenk alles wat wij zien als verleden, heden en toekomst gelijktijdig geschapen. Alles bestaat al als een voldongen feit en alles is ook al gebeurd in wat God het ‘Alles van Alles’ noemt, maar die tijdloze wereld kent geen tijd en daarmee geen tijdsverloop. En als er geen tijdsverloop is, is er ook geen beweging omdat beweging een tijdsverloop kent. Om die reden kun je in het Alles van Alles geen ervaringen hebben die acties en handelen vergen. Voor dit doel heeft God de wereld van het Relatieve geschapen en in deze wereld heeft God letterlijk alles in beweging gezet.

God kan uitsluitend volmaaktheid voortbrengen en buiten God is er niets. Het volmaakte met zijn één zijn met alles is dan ook de echte realiteit, en God heeft ervoor gekozen om zichzelf óók uit eigen ervaring te leren kennen. En daar je alleen maar dingen kunt ervaren als je die met iets kunt vergelijken heeft God zélf een kunstmatig referentiekader geschapen dat de tegenpool van het volmaakte met zijn één zijn met alles omvat. Die tegenpool kan uiteraard niet bestaan in het echt en om die reden heeft God het onvolmaakte met zijn niet-één zijn met alles geschapen in illusievorm. God is letterlijk alles en iedereen en is zich ten volle bewust van wat dit inhoudt, maar jij als een fragment van God (en van je ziel) bent óók alles en iedereen, het zijn fictieve afscheidingen die je anders laten geloven. En dat betekent dat ook jij je stapje voor stapje bewust moet gaan worden van wat het één zijn met alles precies inhoudt. Eén zijn met alles betekent dat alle dingen alles tegelijk zijn.

Het volmaakte met zijn één zijn met alles kent geen polariteit omdat alles dan één volmaakt geheel vormt en alle dingen alles tegelijk zijn. Maar als er geen polariteit is om te fungeren als referentiekader kun je geen dingen met elkaar vergelijken en daardoor ook niet ervaren. Precies dát is de reden dat God een fictieve omgeving heeft geschapen - de illusionaire wereld van het Relatieve - waar alle ervaringen worden opgedaan die acties en handelen vergen en waarin je net kunt doen alsof je geen volmaakt wezen bent dat één is met alles, om daarmee de vereiste polariteit te bewerkstelligen die het hebben van ervaringen mogelijk maken.

God heeft aan elke mens een vrije wil en vrije keuze gegeven én de opdracht om je huidige geïndividualiseerde bewustzijn te laten uitgroeien tot het niveau van een god-bewustzijn. Zodat jij je ware aard - je volmaaktheid met zijn één zijn met alles - óók uit eigen ervaring kunt leren kennen want God wil dat elke mens wordt zoals hij. Met je gedachten, woorden en daden geef je steeds aan welke onderdelen uit het tijdloze Alles van Alles jij naar je toe wenst te halen om je gemaakte keuzes vervolgens aan den lijve te ervaren.

Niemand vraagt aan u om het beschrevene in deze website te zien of te aanvaarden als de waarheid want dat is wat ieder voor zichzelf dient te bepalen. Hoe ongeloofwaardig het beschrevene in deze website soms ook lijkt, alles is wel degelijk gebaseerd op informatie verstrekt door immens hoogontwikkelde wezens waaronder God zelf.

 GRATIS DOWNLOADS  (IN PDF / XPS VIEWER)


Basisuitleg over het leven  (130 blz. in PDF)
Basisuitleg over het leven  (130 blz. in XPS - Microsoft viewer)

Hieronder enkele artikelen uit de Basisuitleg over het leven

De hoofdpunten van de Basisuitleg over het leven  (in htm)
De hoofdpunten van de Basisuitleg over het leven  (2 blz.)
Het leven, het universum, en is het einde van de mens nabij?  (60 blz. in PDF)
Het leven, het universum, en is het einde van de mens nabij?  (60 blz. in XPS)
Het herschepping proces van God via de weg van het ervaren  (2 blz.)

Gezondheid en ziekte

Werking ziekte gezien vanuit een geestelijk perspectief  (10 blz.)
Enkele oorzaken van dementie  (2 blz.)
Ontstaan van een denkbeeldig vriendje  (2 blz.)
Korte toelichting op ziekte  (1 blz.)

Religies


Samensmelting alle religies  (9 blz.)
God over godslastering  (3 blz.)
Duivels bestaan uitsluitend in de verbeelding van onwetende mensen  (2 blz.)
Wedergeboorte nieuwe Christus in het jaar 2075  (2 blz.)
Ziel, verstand, lichaam, geest, en het bovenbewustzijn  (2 blz.)

Ethiek


Zelfdoding en euthanasie  (1 blz.)
Geslacht toekomstige baby kiezen?  (2 blz.)
Orgaandonatie en (mogelijke) gevolgen voor de orgaandonor  (2 blz.)

Universum


Ontstaan van het universum  (3 blz.)
Ontstaan van ons zonnestelsel en de 12 planeten  (2 blz.)
Ontstaan Aarde en de eerste mensen  (2 blz.)
De functie van zwarte en witte gaten in het heelal  (2 blz.)
Gods systeem van tijd en geen tijd  (2 blz.)
Onze Aarde-illusie  (2 blz.)
De illusie van tijd en ruimte  (2 blz.)
Waarom de eerste atoombom de mens niet heeft vernietigd  (2 blz.)
Naderende contacten met ons omringende buitenaardsen  (3 blz.)

Samenleving


Terrorisme, criminaliteit en eerwraak  (3 blz.)
'Wij zijn Taliban . . .'  (5 blz.)
Gedwongen huwelijken en gedwongen prostitutie  (2 blz.)
De dwaasheid van doodstraffen  (2 blz.)
Wet van oorzaak en gevolg  (3 blz.)

Overige onderwerpen


Ontstaan van je fysieke lichaam  (1 blz.)
Het mineralenrijk  (2 blz.)
Hoe gedachten worden omgezet in materie  (2 blz.)
Het gedachtecommando 'Ik ben'  (1 blz.)
Beschermengelen en gidsen  (1 blz.)
Leven na de dood  (6 blz.)
Dieren en het reïncarnatiesysteem  (2 blz.)
Lichaamscellen en het reïncarnatiesysteem  (2 blz.)


GRATIS BOEKJES OVER SPIRITUALITEIT  (IN PDF)
 

1.  Laura en haar zieltje  (19 blz.)
In dit verhaaltje bezoekt Laura haar overleden opa aan gene zijde.

2.  Laura en het nieuwe onderwijs  (37 blz.)
Het onderwijs op Aarde staat een grote omwenteling te wachten omdat nog in deze eeuw talloze mensen veel meer inzicht gaan verwerven in God en in het leven. En als gevolg daarvan zullen vele gebrekkige inzichten in het heden worden aangepast c.q. losgelaten. In dit boekje zijn 30 stellingen opgenomen en wordt uitgelegd welke van de twee opties de juiste is.

3.  Laura's uitstapje naar de Aarde  (23 blz.) 
In dit boekje wordt ook ingegaan op de toestand die vooraf gaat aan de geboorte van elke baby op Aarde, en wat je zoal na je dood kunt verwachten.
NOTITIES

Literatuur (4 blz. in PDF)