Basisuitleg over het leven

De meest essentiŰle kennis over God en het leven zoals uitgelegd door enkele immens hoogontwikkelde wezens - waaronder God zelf - samengevat
door Johannes P. de Jong
 
Inhoud website


De inhoud van deze website is volledig gebaseerd op informatie verstrekt door geestelijke leraren verblijvend in andere dimensies van bestaan, en daar niet onderhevig aan de grote beperkingen die horen bij het mens-zijn en God zelf is ÚÚn van die geestelijke leraren. God heeft in de jaren 1993-2003 vele gesprekken gevoerd met medium Neale Donald Walsch en God hoopt met zijn uitleg aan alle mensen op Aarde vele misverstanden die er bestaan over hem en het leven de wereld uit te helpen.

God heeft o.a. uitgelegd wat de bedoeling is van het leven, hoe gebeurtenissen in je leven verschijnen en wat zijn rol is daarin, waarom hij zijn systeem van polariteit moest scheppen, en waarom hij het systeem van tijd en geen-tijd heeft geschapen, en wat het onderscheid is tussen het God-zijn (kent geen proces) en de herschepping van het God-zijn via de weg van het ervaren (kent wel een proces). God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en niet naar het beeld en gelijkenis van de onvoorstelbaar onwetende mensen op Aarde, en je ziel is wie je werkelijk bent. Elke mens is een ge´ndividualiseerd deeltje van de eigen ziel om namens de ziel ervaringen op te doen.

Als u begint met het lezen van de hoofdpunten uit deze website dan krijgt u alvast een aardig idee van wat u zoal kunt verwachten in deze website.   

Niemand vraagt aan u om het beschrevene in deze website te zien of te aanvaarden als de waarheid want dat is wat ieder voor zichzelf dient te bepalen. Hoe ongeloofwaardig het beschrevene soms ook lijkt, alles is wel degelijk gebaseerd op informatie verstrekt door immens hoogontwikkelde wezens waaronder God zelf.
GRATIS DOWNLOADS  (IN PDF / XPS VIEWER)


Hoofdpunten uit deze website  (3 blz. in PDF)

Basisuitleg over het leven  (140 blz. in PDF)
Basisuitleg over het leven  (140 blz. in XPS - Microsoft viewer)

Hieronder enkele artikelen uit de Basisuitleg over het leven

Het leven, het universum, en is het einde van de mens nabij?  (62 blz. in PDF)
Het leven, het universum, en is het einde van de mens nabij?  (62 blz. in XPS)
Het herschepping proces van God via de weg van het ervaren  (2 blz.)

Gezondheid en ziekte

Werking ziekte gezien vanuit een geestelijk perspectief  (10 blz.)
Enkele oorzaken van dementie  (2 blz.)
Ontstaan van een denkbeeldig vriendje  (2 blz.)
Korte toelichting op ziekte  (1 blz.)

Religies


Samensmelting alle religies  (11 blz.)
Duivels bestaan uitsluitend in de verbeelding van onwetende mensen  (2 blz.)
Wedergeboorte nieuwe Christus in het jaar 2075  (2 blz.)
Ziel, verstand, lichaam, geest, en het bovenbewustzijn  (2 blz.)

Ethiek


Zelfdoding en euthanasie  (1 blz.)
Geslacht toekomstige baby kiezen?  (2 blz.)
Orgaandonatie en (mogelijke) gevolgen voor de orgaandonor  (2 blz.)

Universum


Ontstaan van het universum  (3 blz.)
Ontstaan van ons zonnestelsel en de 12 planeten  (2 blz.)
Ontstaan Aarde en de eerste mensen  (2 blz.)
De functie van zwarte en witte gaten in het heelal  (2 blz.)
Gods systeem van tijd en geen tijd  (3 blz.)
Onze Aarde-illusie  (3 blz.)
De illusie van tijd en ruimte  (2 blz.)
Alles wat wij waarnemen is illusie, een goocheltruc  (4 blz.)
Waarom de eerste atoombom de mens niet heeft vernietigd  (2 blz.)
Naderende contacten met ons omringende buitenaardsen  (3 blz.)

Samenleving


Terrorisme, criminaliteit en eerwraak  (4 blz.)
Gedwongen huwelijken en gedwongen prostitutie  (2 blz.)
De dwaasheid van doodstraffen  (2 blz.)
Wet van oorzaak en gevolg  (3 blz.)

Overige onderwerpen


Ontstaan van je fysieke lichaam  (1 blz.)
Het mineralenrijk  (2 blz.)
Hoe gedachten worden omgezet in materie  (2 blz.)
Het gedachtecommando 'Ik ben'  (1 blz.)
Beschermengelen en gidsen  (1 blz.)
Leven na de dood  (6 blz.)
Dieren en het re´ncarnatiesysteem  (2 blz.)
Lichaamscellen en het re´ncarnatiesysteem  (2 blz.)


GRATIS BOEKJES OVER SPIRITUALITEIT  (IN PDF)
 

1.  Laura en haar zieltje  (20 blz.)
In dit verhaaltje bezoekt Laura haar overleden opa aan gene zijde.

2.  Laura en het nieuwe onderwijs  (37 blz.)
Het onderwijs op Aarde staat een grote omwenteling te wachten omdat nog in deze eeuw talloze mensen veel meer inzicht gaan verwerven in God en in het leven. En als gevolg daarvan zullen vele gebrekkige inzichten in het heden worden aangepast c.q. losgelaten. In dit boekje zijn 30 stellingen opgenomen en wordt uitgelegd welke van de twee opties de juiste is.

3.  Laura's uitstapje naar de Aarde  (23 blz.) 
In dit boekje wordt ook ingegaan op de toestand die vooraf gaat aan de geboorte van elke baby op Aarde, en wat je zoal na je dood kunt verwachten.
NOTITIES

Literatuur (4 blz. in PDF)