Basisuitleg over het leven

De meest essentiële kennis over God en het leven zoals uitgelegd door enkele immens hoogontwikkelde wezens - waaronder God zelf - samengevat door Johannes P. de Jong
 
Inhoud website


De inhoud van deze website is volledig gebaseerd op informatie verstrekt door geestelijke leraren verblijvend in andere dimensies van bestaan, en daar niet onderhevig aan de grote beperkingen die horen bij het mens-zijn en God zelf is één van die geestelijke leraren. God heeft in de jaren 1993-2003 vele gesprekken gevoerd met medium Neale Donald Walsch en God hoopt met zijn uitleg aan alle mensen op Aarde vele misverstanden die er bestaan over hem en het leven de wereld uit te helpen. God heeft o.a. uitgelegd wat de bedoeling is van het leven, hoe gebeurtenissen in je leven verschijnen en wat zijn rol is daarin, waarom hij zijn systeem van polariteit moest scheppen, en waarom hij het systeem van tijd en geen-tijd heeft geschapen, en wat het onderscheid is tussen het God-zijn (kent geen proces) en de herschepping van het God-zijn via de weg van het ervaren (kent wel een proces, werkt op gedachtekracht, en vereist polariteit om te fungeren als referentiekader).

God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en niet naar het beeld en gelijkenis van de onvoorstelbaar onwetende mensen op Aarde, en je ziel is wie je werkelijk bent. Op zielsniveau is elke mens net als God volmaakt, alwetend, zonder enige behoefte, en één met alles zonder dat je daar iets voor moest doen. Eens was er alleen maar het volmaakte met zijn één zijn met alles maar in dat stadium had het volmaakte geen enkele betekenis, in die zin dat het volmaakte niet ervaren kon worden want wat is volmaaktheid als er niets anders is? Voor God de reden om zelf een kunstmatig referentiekader te scheppen dat de tegenpool van het volmaakte met zijn één zijn met alles omvat, want pas als je dingen met elkaar kunt vergelijken kun je die dingen ervaren. Het volmaakte met zijn één zijn met alles is alleen maar te ervaren tenzij en totdat je de illusionaire tegenpool daarvan uit eigen ervaring eerst hebt leren kennen en bent ontgroeid.

Elke mens is een geïndividualiseerd deeltje van de eigen ziel dat steeds weer afreist naar een ervaringsveld zoals de Aarde om daar namens de ziel ervaringen op te doen. Je ziel heeft een oneindig aantal geïndividualiseerde deeltjes van zichzelf geplaatst in een oneindig aantal werkelijkheidsstelsels in een oneindig aantal universums. Om op die manier uiteindelijk via de weg van het ervaren het onvolmaakte met zijn niet één zijn met alles eerst te leren kennen en vervolgens te transformeren naar het volmaakte met zijn één zijn met alles. En dat betekent het in volmaakte harmonie samenleven met alles dat leeft bewerkstelligd via de weg van het ervaren. Het is de taak van elke mens om je huidige geïndividualiseerde bewustzijn te laten uitgroeien tot het niveau van een god-bewustzijn opdat ook jij uiteindelijk je ware aard - je volmaaktheid met zijn één zijn met alles - uit eigen ervaring kunt leren kennen. God heeft aan elke mens de gift gegeven om te mogen achterhalen hoe God en alle leven in elkaar steekt, en dat is een eeuwigdurend proces daar God geen kant en klaar product is dat al af is.

De meeste mensen op Aarde lijken niet te weten dat - in het kader van het herschepping proces van je ware aard via de weg van het ervaren - de effecten van je gedachten, woorden en daden altijd als een boemerang naar jezelf zullen terugkeren en door jezelf ook ervaren gaan worden. Alles wat jij een ander laat ervaren krijg je in een overtuigende mate zelf ook te ervaren in dit leven, of in één of meerdere toekomstige levens. Daders hoeven maar naar hun slachtoffers te kijken om zichzelf te zien in eigen toekomstige ervaringen. Als u begint met het lezen van de hoofdpunten uit deze website dan krijgt u alvast een aardig idee van wat u zoal kunt verwachten in deze website. Niemand vraagt aan u om het beschrevene te zien of te aanvaarden als de waarheid want dat is wat ieder voor zichzelf dient te bepalen. Hoe ongeloofwaardig het beschrevene soms ook lijkt, alles is wel degelijk gebaseerd op informatie verstrekt door immens hoogontwikkelde wezens waaronder God zelf.
GRATIS DOWNLOADS  (IN PDF / XPS VIEWER)


Hoofdpunten uit deze website  (4 blz. in PDF)

Basisuitleg over het leven  (145 blz. in PDF)
Basisuitleg over het leven  (145 blz. in XPS - Microsoft viewer)

Hieronder enkele artikelen uit de Basisuitleg over het leven

Het leven, het universum, en is het einde van de mens nabij?  (62 blz. in PDF)
Het leven, het universum, en is het einde van de mens nabij?  (62 blz. in XPS)

Gezondheid en ziekte

Werking ziekte gezien vanuit een geestelijk perspectief  (10 blz.)
Enkele oorzaken van dementie  (2 blz.)
Ontstaan van een denkbeeldig vriendje  (2 blz.)
Korte toelichting op ziekte  (1 blz.)

Religies


Samensmelting alle religies  (12 blz.)
Duivels bestaan uitsluitend in de verbeelding van onwetende mensen  (2 blz.)
Wedergeboorte nieuwe Christus in het jaar 2075  (2 blz.)
Ziel, verstand, lichaam, geest, en het bovenbewustzijn  (2 blz.)

Ethiek


Zelfdoding en euthanasie  (1 blz.)
Geslacht toekomstige baby kiezen?  (2 blz.)
Orgaandonatie en (mogelijke) gevolgen voor de orgaandonor  (2 blz.)

Universum


Ontstaan van het universum  (4 blz.)
Ontstaan van ons zonnestelsel en de 12 planeten  (2 blz.)
Ontstaan Aarde en de eerste mensen  (2 blz.)
De functie van zwarte en witte gaten in het heelal  (2 blz.)
Gods systeem van tijd en geen tijd  (3 blz.)
Onze Aarde-illusie  (3 blz.)
De illusie van tijd en ruimte  (2 blz.)
Alles wat wij waarnemen is illusie, een goocheltruc  (5 blz.)
Waarom de eerste atoombom de mens niet heeft vernietigd  (2 blz.)
Naderende contacten met ons omringende buitenaardsen  (3 blz.)

Samenleving


Terrorisme, criminaliteit en eerwraak  (4 blz.)
Gedwongen huwelijken en gedwongen prostitutie  (2 blz.)
De dwaasheid van doodstraffen  (2 blz.)
Wet van oorzaak en gevolg  (3 blz.)

Overige onderwerpen


Ontstaan van je fysieke lichaam  (1 blz.)
Het mineralenrijk  (2 blz.)
Hoe gedachten worden omgezet in materie  (2 blz.)
Het gedachtecommando 'Ik ben'  (1 blz.)
Beschermengelen en gidsen  (1 blz.)
Leven na de dood  (6 blz.)
Dieren en het reïncarnatiesysteem  (2 blz.)
Lichaamscellen en het reïncarnatiesysteem  (2 blz.)


GRATIS BOEKJES OVER SPIRITUALITEIT  (IN PDF)
 

1.  Laura en haar zieltje  (20 blz.)
In dit verhaaltje bezoekt Laura haar overleden opa aan gene zijde.

2.  Laura en het nieuwe onderwijs  (37 blz.)
Het onderwijs op Aarde staat een grote omwenteling te wachten omdat nog in deze eeuw talloze mensen veel meer inzicht gaan verwerven in God en in het leven. En als gevolg daarvan zullen vele gebrekkige inzichten in het heden worden aangepast c.q. losgelaten. In dit boekje zijn 30 stellingen opgenomen en wordt uitgelegd welke van de twee opties de juiste is.

3.  Laura's uitstapje naar de Aarde  (23 blz.) 
In dit boekje wordt ook ingegaan op de toestand die vooraf gaat aan de geboorte van elke baby op Aarde, en wat je zoal na je dood kunt verwachten.
NOTITIES

Literatuur (4 blz. in PDF)