Basisuitleg over het leven

De meest essentiële kennis over God en het leven zoals uitgelegd door enkele immens hoogontwikkelde wezens - waaronder God zelf - samengevat door Johannes P. de Jong
 
Inhoud website

De inhoud van deze website is volledig gebaseerd op informatie verstrekt door enkele immens hoogontwikkelde wezens waaronder God zelf. God heeft in de jaren 1993-2003 vele gesprekken gevoerd met medium Neale Donald Walsch en God hoopt met zijn uitleg aan alle mensen op Aarde vele misverstanden die er bestaan over hem en het leven de wereld uit te helpen. God heeft o.a. uitgelegd wat de bedoeling is van het leven, hoe gebeurtenissen in je leven verschijnen en wat zijn rol is daarin, waarom hij zijn systeem van polariteit moest scheppen, en waarom hij het systeem van tijd en geen-tijd heeft geschapen, en wat het onderscheid is tussen het God-zijn (kent geen proces) en de herschepping van het God-zijn via de weg van het ervaren (kent wel een proces, werkt op gedachtekracht, en vereist polariteit om te fungeren als een referentiekader want pas als je dingen met elkaar kunt vergelijken kun je die dingen ervaren).

Elke mens is op zielsniveau een volmaakt wezen dat één is met alles dat leeft - dit is je ware aard - en is onderweg om die volmaakte staat via de weg van het ervaren stapje voor stapje te reconstrueren. Het in volmaakte harmonie samenleven met alles dat leeft bewerkstelligd via de weg van het ervaren is het doel van alle leven. Het volmaakte met zijn één zijn met alles is alleen maar te ervaren tenzij en totdat je de illusionaire tegenpool daarvan met zijn fictieve polariteit uit eigen ervaring eerst hebt leren kennen en bent ontgroeid. Het volmaakte met zijn één zijn met alles - dit is de échte en ultieme realiteit - is gerelateerd aan de wereld van het Absolute. De tegenpool daarvan - het onvolmaakte met zijn niet-één zijn met alles - is gerelateerd aan de wereld van het Relatieve, en dat is de wereld van illusies (schijnwerkelijkheden) en omvat ook onze eigen Aarde-illusie.

Alles is in oorsprong mentaal, dát is de aard van de werkelijkheid. De mentale wereld gaat altijd vooraf aan de fysieke wereld. Elke ziekte is een ervaring en elke ervaring haal je met gedachtekracht naar jezelf toe, en dit betekent dat elke ziekte altijd van binnenuit komt en niet van buitenaf. Virussen, insecten en andere ziekteverwekkers zijn nimmer de werkelijke oorzaak van een ziekte want die is altijd mentaal, ze fungeren slechts als dragers van een bedoeling die de al bestaande mentale besmetting omzetten in een gematerialiseerde vorm d.w.z. in een lichamelijke ziekte c.q. gebrek. Aanhoudende negatieve gedachten en emoties, negatieve verwachtingen, negatieve overtuigingen, en aanhoudende angsten leiden altijd tot een ziekte waaronder alle vormen van kanker.

Ziekten zijn niet besmettelijk. In werkelijkheid zijn er geen besmettelijke ziekten maar is het altijd het negatief denken dat de betreffende ziekte aantrekt dat besmettelijk is.
In wezen is dus elke mens immuun voor ziekten omdat je mentaal immuun bent, het zijn de gedachten die besmettelijk zijn. Je gedachten gaan altijd vooraf aan de ervaring, en je gedachten worden steeds voorzien van bijpassende gebeurtenissen en omstandigheden. Woorden en daden zijn ook gedachten maar al omgezet in woorden en daden. Je lichaam is de fysieke spiegel van je psychologische toestand en daarom dienen mensen anders te gaan denken om ziekten te voorkomen c.q. te bestrijden. Daar je huidige leven er één is uit een nimmer eindigende serie kan de oorzaak van een ziekte soms ook in een voorgaand leven liggen.

Evolutie kent maar één richting en dat is altijd omhoog. De mens op Aarde is de enige beschaving in ons zonnestelsel die er niet in is geslaagd om zich naar een vereist hoger niveau van evolutie te ontwikkelen en zo'n samenleving wordt altijd vernietigd. Mensen worden dan via het systeem van de dood verplaatst naar andere werelden in andere dimensies van bestaan. In zijn gesprekken met medium Walsch heeft God een zeer indringende waarschuwing afgegeven aan de mens, en gezegd dat het denken en handelen van mensen heel snel drastisch dient te veranderen om daarmee de naderende totale ondergang van de mens wat verder in deze eeuw nog (groten)deels te kunnen voorkomen.

Niemand vraagt aan u om het beschrevene te zien of te aanvaarden als de waarheid want dat is wat ieder voor zichzelf dient te bepalen. Hoe ongeloofwaardig het beschrevene soms ook lijkt, alles is wel degelijk gebaseerd op informatie verstrekt door immens hoogontwikkelde wezens waaronder God zelf.  GRATIS DOWNLOADS  (IN PDF / XPS VIEWER)


Hoofdpunten uit het boek 'Basisuitleg over het leven'  (8 blz. in PDF)

Basisuitleg over het leven  (145 blz. in PDF)
Basisuitleg over het leven  (145 blz. in XPS - Microsoft viewer)

Hieronder enkele artikelen uit de Basisuitleg over het leven

Gezondheid en ziekte

Korte toelichting op ziekte  (2 blz.)
Hoe een genezing te bewerkstelligen via mentale geneeskunde  (3 blz.)
Werking ziekte gezien vanuit een geestelijk perspectief  (13 blz.)
Enkele oorzaken van dementie  (2 blz.)
Ontstaan van een denkbeeldig vriendje  (2 blz.)

Religies


Een god die gebiedt is géén god  (3 blz.)
Samensmelting alle religies  (13 blz.)
Duivels bestaan uitsluitend in de verbeelding van onwetende mensen  (2 blz.)
Wedergeboorte nieuwe Christus in het jaar 2075  (2 blz.)
Ziel, verstand, lichaam, geest, en het bovenbewustzijn  (2 blz.)

Ethiek


Zelfdoding en euthanasie  (2 blz.)
Geslacht toekomstige baby kiezen?  (2 blz.)
Orgaandonatie en (mogelijke) gevolgen voor de orgaandonor  (2 blz.)

Universum


Ontstaan van het universum  (4 blz.)
Ontstaan van ons zonnestelsel en de 12 planeten  (3 blz.)
Ontstaan Aarde en de eerste mensen  (2 blz.)
De functie van zwarte en witte gaten in het heelal  (2 blz.)
Gods systeem van tijd en geen tijd  (2 blz.)
Onze Aarde-illusie  (3 blz.)
De illusie van tijd en ruimte  (3 blz.)
Naderende contacten met ons omringende buitenaardsen  (9 blz.)

Samenleving


Terrorisme, criminaliteit en eerwraak  (4 blz.)
Gedwongen huwelijken en gedwongen prostitutie  (2 blz.)
De dwaasheid van doodstraffen  (2 blz.)
Wet van oorzaak en gevolg  (3 blz.)

Overige onderwerpen


Ontstaan van je fysieke lichaam  (2 blz.)
Het mineralenrijk  (2 blz.)
Hoe gedachten worden omgezet in materie  (2 blz.)
Het gedachtecommando 'Ik ben'  (2 blz.)
Beschermengelen en gidsen  (1 blz.)
Leven na de dood  (6 blz.)
Dieren en het reïncarnatiesysteem  (2 blz.)
Lichaamscellen en het reïncarnatiesysteem  (2 blz.)
Het kip en ei raadsel opgelost (1 blz.)


GRATIS BOEKJES OVER SPIRITUALITEIT  (IN PDF)
 

1.  Laura en haar zieltje  (20 blz.)
In dit verhaaltje bezoekt Laura haar overleden opa aan gene zijde.

2.  Laura en het nieuwe onderwijs  (37 blz.)
Het onderwijs op Aarde staat een grote omwenteling te wachten omdat nog in deze eeuw talloze mensen veel meer inzicht gaan verwerven in God en in het leven. En als gevolg daarvan zullen vele gebrekkige inzichten in het heden worden aangepast c.q. losgelaten. In dit boekje zijn 30 stellingen opgenomen en wordt uitgelegd welke van de twee opties de juiste is.

3.  Laura's uitstapje naar de Aarde  (23 blz.) 
In dit boekje wordt ook ingegaan op de toestand die vooraf gaat aan de geboorte van elke baby op Aarde, en wat je zoal na je overlijden kunt verwachten.
NOTITIES

Literatuur (4 blz. in PDF)